Sistem Kehadiran

Bekerja Dari Rumah

Jika terdapat sebarang masalah berkenaan sistem ini, sila hubungi:
1. En. Muhamad Zul Bin Abdul Razak (zul_razak@mpob.gov.my), Office: 03-8911 0120, HP: 0133002628
2. En. Muhammad Syazrul Faiq bin Zainudin (syazrul.faiq@mpob.gov.my), Office: 03-8911 0121, HP: 0179395900